Dàn đề 8 con VIP: 400.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :22-05-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Dàn đề 8 con Kết quả Theo
22-05-19
21-05-1998,63,07,67,34,86,85,35Ăn 34185
20-05-1976,44,32,53,28,13,52,64Ăn đề 64150
19-05-1995,78,97,12,16,66,20,67Ăn đề 12198
18-05-1937,68,22,46,64,72,49,40Ăn 49195
17-05-1941,32,88,12,98,47,67,29Ăn đề 32180
16-05-1968,58,98,36,66,38,18,77Ăn đề 36195
15-05-1919,78,52,96,39,93,43,62Ăn 19181
14-05-1937,64,10,18,53,50,70,08Trượt169
13-05-1993,11,88,79,68,66,96,45Ăn đề 68152
12-05-1982,44,83,38,32,71,23,55Trượt198
11-05-1976,04,61,69,73,72,56,31Trượt160
10-05-1940,72,32,06,17,00,24,92Trượt193
09-05-1936,52,87,13,91,77,43,45Ăn đề 52151
08-05-1991,46,48,53,00,28,18,10Ăn đề 28171
07-05-1935,53,69,66,36,05,28,32Trượt164
06-05-1908,87,42,77,93,22,76,25Ăn 42166
05-05-1941,25,91,72,24,37,38,79Trượt183
04-05-1973,53,86,72,91,67,63,61Trượt198
03-05-1918,65,96,28,91,89,04,86Trượt195
02-05-1928,05,04,83,80,26,85,79Trượt169
01-05-1972,26,51,31,69,66,17,70Trượt157
30-04-1970,01,22,24,82,87,62,81Trượt154
29-04-1914,19,26,56,93,15,11,59Trượt150
28-04-1995,25,93,19,37,38,17,63Ăn đề 19156
27-04-1946,50,53,41,81,83,94,38Trượt158
26-04-1913,02,98,28,01,33,22,92Ăn 02172
25-04-1988,42,71,87,11,72,00,73Ăn đề 88160
24-04-1953,29,77,68,04,13,66,19Ăn đề 29150
23-04-1934,31,38,26,07,21,17,12Trượt190
22-04-1940,69,94,63,76,19,45,49Ăn đề 19167
21-04-1903,77,37,25,01,40,70,83Ăn đề 03163
20-04-1965,97,22,66,20,18,08,52Ăn đề 97178
19-04-1951,24,00,37,96,88,38,52Ăn đề 88167