Dàn đề 8 con VIP: 400.000 VNĐ

Chúc các bạn may mắn ngày :21-07-19
NẠP XONG TẢI LẠI TRANG NHẬN SỐ
Ngày chốt Dàn đề 8 con Kết quả Theo
21-07-19
20-07-1952,68,03,62,11,61,69,28Trượt173
19-07-1914,98,73,38,87,89,52,24Trượt196
18-07-1935,01,63,13,24,33,12,11Trượt152
17-07-1955,92,57,00,46,89,26,40Trượt194
16-07-1923,91,37,62,55,16,39,81Ăn 55164
15-07-1979,51,94,07,09,18,37,59Ăn đề 07199
14-07-1943,51,39,01,02,19,57,14Ăn đề 02197
13-07-1926,45,08,12,97,77,76,36Ăn đề 97192
12-07-1985,20,80,92,89,46,27,07Ăn đề 89165
11-07-1984,05,66,57,56,61,80,18Ăn đề 66157
10-07-1995,25,23,57,83,66,82,92Ăn đề 66174
09-07-1993,70,50,77,90,76,06,81Ăn đề 90190
08-07-1983,13,39,47,77,86,18,55Ăn đề 83186
07-07-1924,49,76,31,05,14,10,43Ăn đề 05178
06-07-1948,12,72,07,20,97,32,18Ăn đề 97187
05-07-1993,48,26,63,79,37,81,17Ăn đề 37167
04-07-1924,16,26,25,05,03,96,64Trượt186
03-07-1911,33,01,67,82,10,77,75Trượt198
02-07-1972,97,14,15,79,78,69,65Ăn đề 78162
01-07-1939,90,11,47,36,82,89,02Trượt190
30-06-1974,22,62,91,33,13,38,03Ăn đề 22192
29-06-1907,59,34,16,46,51,22,08Ăn đề 34186
28-06-1924,92,48,81,01,97,06,28Trượt199
27-06-1908,76,60,02,80,71,41,43Ăn 76161
26-06-1922,50,34,99,28,57,85,52Trượt190
25-06-1983,82,23,97,80,68,74,38Ăn đề 68173
24-06-1954,84,34,33,72,30,11,93Ăn 84178
23-06-1918,02,23,58,20,84,69,99Trượt186
22-06-1925,53,26,28,38,54,35,92Trượt172
21-06-1903,16,48,25,87,14,36,52Trượt178
20-06-1909,01,24,37,31,29,59,61Trượt161
19-06-1962,82,17,96,99,67,71,57Trượt166
18-06-1953,04,58,17,98,36,27,49Ăn đề 98170